Умови та положення

§ 1 Загальна інформація

 1. Платформа онлайн рецензування розроблена та підтримується за підтримки Програми Європейського Союзу Еразмус+ в рамках проекту OPTIMA (618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), який координується Національним університетом "Львівська політехніка".
 2. Платформа надається "як є" без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Національний університет "Львівська політехніка" не гарантує, що Платформа та її вміст або будь-яка її частина відповідатимуть Вашим вимогам, забезпечуватимуть безперебійне використання або працюватимуть відповідно до вимог без затримок або помилок.

§ 2. Визначення

 1. Онлайн-платформа відкритого рецензування (далі - платформа) - динамічний веб-сайт, доступний в Інтернеті за адресою https://peers.international, що надає своїм користувачам функціональні можливості для перегляду та управління різними типами контенту, такими як наукові роботи та додаткові матеріали, рецензії та коментарі до них, посібники для користувачів, публікації в блогах, повідомлення між користувачами тощо, для реалізації робочих процесів подання та оцінювання наукових матеріалів, а також комунікаційні та допоміжні сервіси. Платформа розроблена та підтримується за підтримки Програми Європейського Союзу Еразмус+ в рамках проекту OPTIMA (618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), координатором якого є Національний університет "Львівська політехніка".
 2. Власник платформи - організація або фізична особа, яка має кінцевий контроль над платформою, і яка є законним власником всієї інтелектуальної власності, доступної на платформі, такої як програмне забезпечення, конфігурація, контент будь-якого типу тощо, за винятком інтелектуальної власності, що використовується на платформі з будь-якою метою, на яку треті сторони отримали ліцензію. Власник платформи - Національний університет "Львівська політехніка", тип організації: заклад вищої освіти (третинного рівня), неприбутковий, організаційно-правова форма: державна установа, адреса 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, адреса електронної пошти: it@lpnu.ua, тел.: +38 032 258-20-50.
 3. Користувач - фізична особа, яка досягла 18 років (або повноліття в юрисдикції, в якій ця особа перебуває), яка отримала ідентифікатор ORCID та отримує доступ і використовує будь-яку частину контенту та функціоналу Платформи з будь-якою метою, незалежно від того, чи є вона зареєстрованою та/або авторизованою на Платформі, чи ні. Фізичні особи, афілійовані з будь-якою юридичною особою в Російській Федерації та Республіці Білорусь, не будуть прийняті як зареєстровані користувачі. Отримуючи доступ до Платформи та користуючись нею, користувачі погоджуються з умовами та положеннями Платформи.
 4. ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID) - непатентований буквено-цифровий код для однозначної та постійної ідентифікації індивідуальних авторів та учасників наукової комунікації, зареєстрований на сайті https://orcid.org.
 5. Невиключна ліцензія - ліцензія, яка надає ліцензіату право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, але жодним чином не обмежує права ліцензіара або інших осіб (за ліцензіаром зберігається право видавати ліцензії на твір третім особам і одночасно використовувати ліцензовані права самому).

§ 3. Функціональні можливості платформи

 1. Онлайн-платформа відкритого рецензування (далі - Платформа) - це динамічний веб-сайт, що надає користувачам функціональні можливості для перегляду та управління різними типами контенту, такими як наукові роботи та додаткові матеріали, рецензії та коментарі до них, посібники для користувачів, записи в блогах, повідомлення між користувачами тощо, для реалізації робочих процесів подання та оцінювання наукових матеріалів, а також комунікаційних та допоміжних сервісів.
 2. Платформа побудована у вигляді декількох підсайтів (розділів), присвячених окремим науковим конференціям, журналам або іншим суб'єктам. Їх представники керують цими субсайтами з точки зору управління контентом та користувачами, зокрема, в частині редагування та рецензування.

§ 4. Створення облікового запису на Платформі

 1. Для створення облікового запису, що дозволяє подавати результати досліджень для експертної оцінки, користувач повинен пройти процес реєстрації на спеціальній веб-сторінці Платформи з подальшою перевіркою адреси електронної пошти.
 2. Потенційним користувачам буде запропоновано реєструватися з використанням своїх інституційних або інших офіційних електронних адрес.
 3. Реєстрації та облікові записи користувачів, які надають завідомо неправдиву або підозрілу інформацію, можуть бути відхилені або заблоковані.

§ 5. Обробка персональних даних

 1. Володільцем Ваших персональних даних, тобто суб'єктами, які спільно визначають цілі та засоби обробки персональних даних, є власник платформи: Національний університет "Львівська політехніка", вул. С. Бандери, 12, 79013 Львів, Україна (надалі також Контролер).
 2. Контролер добровільно приймає застосування Регламенту (ЄС) 2016/697 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС, далі - GDPR, до обробки персональних даних на платформі, яка розроблена та підтримується за підтримки Програми Еразмус+ Європейського Союзу в рамках проекту OPTIMA (618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).
 3. Контролер буде обробляти дані користувача з метою укладення та виконання договору про надання рецензії на наукову роботу, виконання зобов'язань, що випливають з положень законодавства (наприклад, адміністративних зобов'язань) та реалізації правових претензій, якщо такі виникнуть.
 4. Контролер збирає наступні персональні дані від фізичних осіб, коли вони реєструються як користувачі на Платформі (обов'язкова інформація позначена зірочкою):
  • ім'я та прізвище*;
  • посада*;
  • адреса електронної пошти*;
  • організаційна приналежність*;
  • країна проживання*;
  • науковий ступінь*;
  • посада*;
  • галузь наукових досліджень або експертизи*;
  • ідентифікатор ORCID*;
  • номер мобільного телефону;
  • особисте фото;
  • професійна інформація, така як готовність виступати в якості рецензента та співпрацювати з іншими дослідниками та організаціями, відкритість до пропозицій щодо працевлаштування тощо
  • інформація у вільній формі (особиста заява або інша додаткова інформація, яку користувач хотів би надати);
  • посилання на персональні профілі та ідентифікатори на сторонніх веб-сайтах (Scopus, Web of Science, Google Scholar, LinkedIn, Twitter, Facebook, веб-сайт установи тощо).
 5. Для того, щоб скористатися вищезазначеними правами, будь ласка, не соромтеся звертатися до Контролера, написавши на електронну адресу: it@lpnu.ua.
 6. Якщо ви вважаєте, що дії, вчинені Контролером або суб'єктами, що діють від його імені, порушують положення про захист персональних даних, ви маєте право подати скаргу до органу з питань захисту даних у вашій країні - https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.
 7. Ми визнаємо важливість захисту персональних даних. Будь-яка особиста інформація, надана користувачами Платформи, буде оброблятися з максимальною обережністю та безпекою.
 8. Платформа розроблена з урахуванням принципів відкритого доступу та відкритої науки з метою сприяння комунікації та співпраці між користувачами, що означає, що певна необхідна особиста інформація буде опублікована в їхніх профілях та на інших веб-сторінках Платформи і, таким чином, стане доступною для інших користувачів Платформи та широкої громадськості. Ми не будемо публічно розкривати адреси електронної пошти та номери мобільних телефонів користувачів. Однак користувачам буде запропонована можливість надсилати повідомлення на електронні адреси інших користувачів через особисту контактну форму (користувачі також матимуть можливість заблокувати отримання таких повідомлень).
 9. Що стосується особистої інформації користувачів, яка не підлягає розголошенню, ми використовуємо різні фізичні та технічні заходи для забезпечення її безпеки та запобігання несанкціонованому доступу або використанню. Електронні дані та бази даних зберігаються в захищених комп'ютерних системах з контролем доступу до інформації з використанням як фізичних, так і електронних засобів. Наші співробітники проходять навчання з питань захисту даних, а також існує набір політик безпеки та захисту даних, яких співробітники повинні дотримуватися при роботі з персональною інформацією.
 10. Хоча ми вживаємо всіх розумних заходів для забезпечення захисту особистої інформації від несанкціонованого доступу, ми не можемо гарантувати, що вона буде захищена під час передачі вами на веб-сайт або інші служби, оскільки ми не контролюємо цю передачу. Ми використовуємо протокол HTTPS (HTTP Secure), за допомогою якого протокол зв'язку шифрується за допомогою Transport Layer Security (TLS) для безпечного зв'язку через комп'ютерну мережу. Веб-сайт завантажується за протоколом HTTPS, представленим значком замка у Вашому веб-браузері, що гарантує безпеку передачі даних за допомогою сертифіката, виданого офіційним центром сертифікації сертифікатів безпеки Національному університету "Львівська політехніка", який його експлуатує.
 11. Ми зберігатимемо особисту інформацію користувачів лише стільки, скільки це необхідно та дозволено чинним законодавством. Персональна інформація зберігатиметься доти, доки відповідні облікові записи користувачів на Платформі є активними. Ми також можемо продовжувати зберігати особисту інформацію користувачів для виконання наших зобов'язань, дотримання наших законних вимог або для захисту чи здійснення наших законних прав. Наприклад, якщо особа видалила свій профіль користувача на Платформі, ми збережемо обмежену інформацію про цю особу, щоб гарантувати, що можливе авторство контенту залишається за нею. Після того, як у нас більше не буде необхідності зберігати вашу особисту інформацію, вона буде видалена або безпечно знищена.

§ 6. Права та обов'язки користувачів

 1. Реєструючись на Платформі або переглядаючи будь-яку її частину, користувачі беззастережно погоджуються з діючими умовами та положеннями. Будь-які дії на Платформі вимагають явної згоди користувачів. Якщо умови будуть змінені, ми будемо збирати нову згоду від користувача.
 2. Зареєстровані користувачі мають право подавати свої рукописи на рецензування, коментувати контент інших користувачів та надсилати повідомлення іншим користувачам через контактну форму. Вони також мають право рецензувати рукописи інших користувачів, якщо їх запросять.
 3. Зареєстровані користувачі мають право в будь-який час скасувати свій обліковий запис. У цьому випадку їхні сторінки профілю користувача більше не будуть доступні, а пов'язані з ними дані будуть видалені з бази даних Платформи. Однак їхній контент, такий як рукописи, рецензії та коментарі, залишатиметься доступним на Платформі.
 4. Активні користувачі можуть видалити свої рукописи та коментарі з Платформи в будь-який час, а колишні користувачі можуть подати запит на їх видалення через контактну форму. Однак, рецензії на рукописи інших користувачів, зроблені колишнім користувачем, не можуть бути видалені, оскільки вони є документами, що дозволяють в подальшому приймати рішення про прийняття або відхилення зазначених рукописів.
 5. Подаючи будь-який контент, користувач гарантує, що він володіє авторськими правами на поданий контент і що він має необхідні права для надання Національному університету "Львівська політехніка" невиключної ліцензії на публікацію контенту на умовах відкритого доступу за ліцензією Attribution 4.0 International (CC BY 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
 6. Для контенту, авторами якого є особи, відмінні від користувача, та контенту у співавторстві, користувач, який подає контент, підтверджує, що він уповноважений укладати ці Умови як їх агент від імені кожного автора; якщо контент включає матеріали інших осіб, користувач, який подає контент, отримав дозвіл власників авторських прав на всі такі матеріали, щоб дозволити користувачеві, який подає контент, надавати цю ліцензію.
 7. Припустимо, що користувач подає рукопис або будь-який інший результат дослідження на рецензування. У цьому випадку він повинен визнати всі джерела фінансування, розкрити будь-який конфлікт інтересів і назвати всіх осіб, які претендують на авторство як співавтори. Користувач, який подає статтю, повинен гарантувати, що дослідження було проведено етично і відповідально. Якщо особи, які беруть участь у дослідженні автора, можуть бути ідентифіковані, користувач повинен отримати письмову інформовану згоду на включення відповідного матеріалу, тексту або зображення.
 8. Користувачі не можуть подавати матеріали, будь-яка частина яких є непристойною, наклепницькою, дискримінаційною, шахрайською або такою, що порушує право на недоторканність приватного життя, а також плагіатом будь-якої іншої опублікованої роботи або порушує будь-які права інтелектуальної власності чи будь-які інші права людини, особисті чи інші права будь-якої фізичної або юридичної особи, або є незаконними в інший спосіб.

§7. Права та обов'язки власника Платформи

 1. Національний університет "Львівська політехніка" не гарантує точність, повноту та якість контенту Платформи, а також постійну доступність Платформи та її контенту.
 2. Національний університет "Львівська політехніка" не несе відповідальності за будь-який контент, розміщений на Платформі її користувачами.

§ 8. Блокування користувача або видалення його облікового запису

 1. Власник Платформи може в будь-який час заблокувати або видалити обліковий запис будь-якого користувача, а також змінити дозволи будь-якого користувача або видалити контент будь-якого користувача в межах Платформи.
 2. Власник зобов'язаний пояснити або обґрунтувати такі дії користувачам.
 3. Типовими причинами для цього є різні види неетичної поведінки, такі як
  • створення фейкових або спам-облікових записів
  • створення контенту,
  • надсилання нав'язливих або спам-повідомлень,
  • будь-яке інше порушення чинних умов та положень.

§ 9 Служба підтримки

У разі виникнення технічних проблем, пов'язаних з роботою Платформи, будь ласка, надішліть нам повідомлення через контактну форму.

§ 10. Зміни до Умов та положень

 1. Правила та умови в поточній редакції діють з 1 січня 2023 року.
 2. Власник платформи залишає за собою право змінювати Правила та умови.
 3. Власник платформи проінформує користувачів про зміну Умов щонайменше за 30 днів шляхом розміщення зведеного тексту Умов на веб-сайті.
 4. Змінені Умови є обов'язковими для користувача, якщо він був належним чином повідомлений (відповідно до змісту чинних Умов) про зміни і не розірвав укладений договір протягом 30 календарних днів з дати повідомлення.
 5. Внесення змін до Умов не впливає на зміст та умови договорів про надання послуг, укладених користувачем та власником платформи до внесення змін до Умов.
 6. Умови є доступними для користувачів у будь-який час безоплатно на веб-сайті та за місцезнаходженням власника платформи. Користувачі можуть у будь-який час ознайомитися з Умовами на веб-сайті, завантажити їх, а також підготувати їх роздруківку.