Тематика Форуму

Тематичні напрями роботи форуму:

Комп'ютерні науки та інженерія

Інформаційні технології, програмна інженерія, прикладна та комп'ютерна лінгвістика, комп'ютерні системи та мережі, прикладна математика, математичне моделювання та обчислювальні підходи, телекомунікаційні технології, радіотехнічні системи та пристрої, мікро- та наноелектроніка, інформаційно-вимірювальні технології, метрологія, стандартизація та сертифікація, інформаційна безпека, всесвітня павутина та онлайн комунікації

Геодезія, архітектура та будівництво

Дистанційне зондування Землі, кадастр та моніторинг довкілля, інженерна геодезія та геодинаміка, містобудування, дизайн архітектурного середовища, архітектура будівель і споруд, історія та теорія архітектури, реставрація будівель, споруд та творів мистецтва, архітектурне проектування, будівництво, будівлі та споруди, будівельні матеріали та дорожнє будівництво, інженерія довкілля

Електроенергетика та системи управління

Електротехніка та технології, електромеханіка, автоматизовані системи управління та комп'ютерно-інтегровані технології, теплоенергетика, охорона праці, соціальна та особиста безпека

Гуманітарні та соціальні науки

Соціологія та соціальна робота, педагогіка, історія, культурологія та музеєзнавство, філософія та релігієзнавство, політологія та міжнародні відносини, міжкультурна комунікація, мовознавство

Машинобудування, матеріалознавство, транспорт

Моделювання, синтез, оптимізація та проектування в машинобудуванні. Матеріалознавство та інженерія поверхні. Зварювання та споріднені технології. Технології машинобудування та обробки матеріалів. Конструювання, експлуатація та сервіс автомобільної техніки. Моделювання, організація та керування транспортними процесами на автомобільному транспорті.

Економіка та управління

Економіка підприємства та інвестиції. Зовнішня торгівля та митна справа. Маркетинг та логістика. Менеджмент і міжнародний бізнес. Організаційний менеджмент. Управління персоналом і адміністрування. Бухгалтерський облік і аналіз. Теоретична та прикладна економіка. Фінанси. Адміністративний та фінансовий менеджмент.

Хімія та хімічна технологія

Органічна хімія. Технологія органічних продуктів. Хімічна технологія переробки нафти і газу. Хімічна технологія переробки пластмас. Хімічна технологія біологічно активних речовин. Фармація та біотехнологія. Хімічне машинобудування. Техногенно-екологічна безпека. Хімічна технологія силікатів. Хімія та технологія неорганічних речовин. Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія.

Право та психологія

Кримінальне право та процес. Адміністративне та інформаційне право. Теорія та філософія права. Цивільне право і процес. Історія права. Психологія та педагогіка. Журналістика та засоби масової комунікації.

Біотехнології, екологія та сталий розвиток

Біотехнології, загальна та прикладна екологія, сталий розвиток, екологічна безпека та аудит, екологічна політика, менеджмент природоохоронної діяльності, екологічні та геоінформаційні системи, природокористування