ІППО/ ЦІОТ

Центр інноваційних освітніх технологій

Директор центру: канд. пед. н.,доцент, Носкова Маргарита Вячеславівна
Адреса
вул. Князя Романа, 5 , кім. 105, м.Львів, 79005
E-mail
lipt.psu@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-84

Напрями роботи:

  • перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти з використанням інноваційних педагогічних технологій;
  • консультування з питань інноваційниої педагогіки та сучасних педагогічних технологій;
  • поширення перспективного вітчизняного та зарубіжного досвіду, ефективних практик застосування ІКТ у освітньому процесі;
  • організація та проведення курсів, тренінгів, семінарів, майстер-класів з питань інноваційної освітньої діяльності на замовлення закладів освіти;
  • співпраця з вищими закладами освіти, установами, компаніями (у т.ч. закордонними) з питань провадження інноваційної освітньої діяльності.

Працюємо на підставі: 

Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 14007743
Виданий за рішенням Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р. Протокол № 133. Наказ МОН України № 13 від 08.01.2019 р.
Термін дії до 01.07.2024 р.
Спеціальність 011 «Освітні педагогічні науки»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21 серпня 2020 року, документи про підвищення кваліфікації видані Центром інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка» не потребують затвердження педагогічними радами закладів освіти та приймаються атестаційними комісями без додаткових узгоджень.

Новини