Капсулювання мінеральних добрив

Капсулювання мінеральних добрив полягає у нанесенні на поверхню гранул оболонки (капсули), яка сповільнює процес переходу елементів живлення у ґрунтове середовище.

Зовнішня оболонка на поверхні гранул, утворена на основі відходів полістиролу, регулює інтенсивність вивільнення елементів мінерального живлення рослин.

До складу оболонкоутворювача входять природні полісахариди (крохмаль, гідролізний лігнін), які сприяють біологічній деструкції полістиролу під впливом ґрунтових мікроорганізмів.

Застосування промислових та побутових високомолекулярних відходів при створенні плівкотвірної композиції знижує вартість капсульованих добрив та робить їх доступнішими для широкого с/г застосування.

Ефективність та безпечність капсульованих добрив підтверджена польовими дослідженнями.

Керівник розробки
д.т.н., доц. Нагурський Олег Антонович
Основні переваги
  • високий коефіцієнт засвоєння рослинами елементів мінерального живлення;
  • відсутність аналогів на ринку;
  • впровадження не вимагає значних капіталовкладень;
  • зменшення дози та кратності внесення міндобрива.
Вирішує проблеми
  • зменшення забруднення довкілля залишковими агрохімікатами;
  • технологічних аспектів утилізації промислових та побутових високомолекулярних відходів у процесах капсулювання синтетичних мінеральних добрив.
Тематика розробки
Раціональне природокористування. Збереження довкілля
Сфера використання
сільське господарство (підприємства з виробництва та споживання мінеральних добрив; компанії з виготовлення екопродуктів; агрохолдинги)
Пропонуємо
продаж ліцензії, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Сфера застосування