Співпраця кафедри

За роки свого існування кафедра підписала угоди та налагодила тісну і плідну наукову співпрацю з навчальними закладами України та ближнього зарубіжжя.

Серед них:

  • Кафедра кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
  • Кафедра кримінального права Івано-франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
  • Кафедра кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права Ужгородського національного університету;
  • Кафедра державного управління та кримінально-правових дисциплін Економіко-правового факультету Барановицького державного університету (м. Барановичі, Республіка Білорусь);
  • Кафедра галузевого права Херсонського державного університету;
  • Кафедра кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ;
  • Відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.
Оновлено 9 місяців тому