Наукова діяльність кафедри кримінального права і процесу

Наукова діяльність — це один з найважливіших аспектів роботи кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за таким актуальним напрямком: «Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави» (реєстраційний номер напряму № 0112U001217).

Результати наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри відображаються в змісті навчальних посібників, підручників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей опублікованих у провідних фахових періодичних виданнях та міжнародних.

Зокрема, у 2018 році викладачами кафедри видано:

Монографії:

 1. Житник Г. В. Виконання та відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (за матеріалами органів пробації): монографія / Г. В. Житник, О. Г. Колб, Ю. О. Левченко. — К.: ФОП Маслаков, 2018. — 151 c. (за темою кафедральної тематики)
 2. Жолтані М. І. Релігійні організації і релігійне виховання як учасник кримінально-виконавчих правовідносин: монографія / М. І. Жолтані, І. М. Копотун, О. Г. Колб. — К.: ФОП Кандиба Т.П., 2018. — 190 c. (за темою кафедральної тематики)
 3. Коваль М. М. Особливості розслідування катувань вчинених співробітниками, що здійснюють правоохоронні функції: монографія / М. М. Коваль. — Львів: Видавничий дім «Гельветика», 2018. — 180 c. (за темою кафедральної тематики)
 4. Козловський Ю. М. Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграції процесів: монографія / Ю. М. Козловський, В. Л. Ортинський, В. О. Вихрущ, Л. Л. Сушенцева, П. І. Сікорський, Р. І. Швай, І. С. Колодій, Т. М. Горохівська, Л. В. Дольнікова, О. М. Ієвлєв, М. М. Мищишин, Г. Й. Шевчук, І. М. Ключковська, Т. О. Шаргун, Б. С. Сливка, О. І. Мєдвєдєва. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 336 c. (за темою кафедральної тематики).

Навчальні посібники:

 1. Кушпіт В. П. Кримінальне право України. Загальна частина: навчальний посібник / В. П. Кушпіт, І. І. Цилюрик, А. В. Кушпіт. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 444 c. (за темою кафедральної тематики)
 2. Василевич В. В. Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан, детермінанти та запобігання: навчальний посібник / В. В. Василевич, О. М. Джужа, А. О. Джужа, О. Г. Колб, О. І. Колб, Н. В. Кулакова, Ю. О. Левченко, А. В. Микитчик, С. І. Мінченко, Т. В. Миронюк, С. А. Мозоль, Е. В. Расюк, Г. С. Поліщук, А. В. Савченко. — К.: ФОП Маслаков, 2018. — 340 c.( за темою кафедральної тематики)
 3. Марисюк К. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навчальний посібник / К. Б. Марисюк, В. Л. Ортинський, Я. В. Ступник. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 424 c. (за темою кафедральної тематики)
 4. Карий О. І. Публічне адміністрування: навчальний посібник / О. І. Карий, О. М. Гумін, А. О. Мавріна, Н. В. Ортинська, К. В. Процак. — Львів: ЛА «Піраміда», 2018. — 227 c. (за темою кафедральної тематики)
 5. Кельман М. С. Репетиторіум єдиного фахового вступного випробування для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право»: навчальний посібник / М. С. Кельман, І. М. Коваль, О. М. Гумін, І. П. Андрусяк. — Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2018. — 416 c. (за темою кафедральної тематики)
 6. Гула Л. Ф. Практикум з криміналістики: навчальний посібник / Л. Ф. Гула, А. С. Крижановський, В. В. Черепущак. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 86 c. (за темою кафедральної тематики)
 7. Гула Л. Ф. Організаційні основи проведення окремих видів судових експертиз: навчальний посібник / Л. Ф. Гула, О. М. Гумін. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 428 c. (за темою кафедральної тематики)
 8. Канцір В. С. Доказування у кримінальному провадженні: навчальний посібник / В. С. Канцір, М. В. Гузела, С. О. Сорока, М. М. Олашин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018, 2018. — 236 c. (за темою кафедральної тематики)

Протягом 2018 року науково-педагогічні працівники кафедри КПП: 

 • Опубліковали 107 наукові статті у фахових виданнях українських та зарубіжних університетів та наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних; 
 • Виступили з 407 доповідями на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях;
 • Регулярно всі науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у наукових і методичних семінарах.
Оновлено 9 місяців 1 тиждень тому