Студентська наука

Наша кафедра залучає студентів до наукової діяльності в межах того навчального часу, що виділений на вивчення філософії і філософських дисциплін. Інколи до наукової діяльності кафедри залучаються й студенти, що вже вивчили курс філософії.

Щорічно студенти ІІ – ІІІ курсів мають можливість під керівництвом викладачів кафедри брати участь у науково-технічній конференції Львівської політехніки та у тих конференціях, що їх проводить кафедра. Зокрема, це:

  • щорічні Читання, присвячені пам´яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського;
  • міжуніверситетські круглі столи з меморіальною тематикою або тематикою, що відповідає напрямам кафедральних досліджень;
  • уасть у роботі студентського філософського гуртка, що працює на кафедрі.

Студенти та аспіранти технічних спеціальностей, що приймають участь у науковій роботі кафедри також мають можливість зробити наукові публікації у співавторстві з викладачами або самостійно як у матеріалах конференцій, так і у міжвідомчому часописі «Філософські пошуки».

Докладніше про можливість участі у науковій роботі кафедри можна поспілкуватися з завідувачем кафедри.

Оновлено 9 місяців 2 тижні тому