Співпраця кафедри філософії

Кафедра філософії є загальноуніверситетською кафедрою.

Можливі форми співпраці: стажування викладачів кафедри закордоном (Інститут філософії та соціології Люблінського університету імені Марії Склодовської-Кюрі, Польща), спільні публікації матеріалів та тез конференцій, круглих столів з польськими колегами (Інститут філософії Університету Лодзі, Варшавський університет, Відділення методології та педагогіки творчості Академії спеціальної педагогіки ім. М. Ґжеґоржевської, Варшава).

Кафедра філософії є співорганізатором щорічних міжнародних Твардовських Читань, а також активно співпрацює з кафедрами філософії Вінницького технічного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького».

Кафедра філософії уклала угоду про наукову та освітню співпрацю терміном на два роки (10.10. 2018-10.10.2020) з Відділенням філософії Університету Байройта (Німеччина).

Оновлено 9 місяців 3 тижні тому