Наукова діяльність кафедри філософії

Наукова діяльність – невід´ємна складова роботи кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за такими актуальними напрямами:

  • епістемологія та методологія пізнання;

  • філософське дослідження людини в контексті основних сфер її життєдіяльності;

  • історія філософії.

Актуальними темами досліджень які здійснюються на кафедрі є:

  • «Пізнавальні здібності і можливості людини, координатор - д. філос. н., професор Петрушенко Віктор Леонтійович;
  • «Повсякдення як соціальний простір для взаємодії трансцендентного та іманентного, координатори -  д-р. філос. наук, доцент Карівець Ігор Володимирович;
  • «Свідомість та репрезентація реальності у нейронауках», координатор - канд. філос. наук, доц. Кадикало Андрій Миронович.

Кафедральний напрям наукових досліджень – «Людські виміри соціокультурного процесу: глобальний та локальний контекст (номер державної реєстрації 0112U000797)».

На кафедрі філософії щороку 11 лютого відбуваються Твардовські Читання, присвячені засновнику Львівсько-Варшавської Школи Казимиру Твардовському.

Кафедра філософії разом із кафедрою систем штучного інтелекту та Інститутом проблем штучного інтелекту НАН України (Київ) організували постійно діючий лекторій «Духовність. Технології. Наука»

Оновлено 9 місяців 2 тижні тому