Історія кафедри філософії

У 1957 році у Львівському політехнічному інституті організовано кафедру діалектичного та історичного матеріалізму, яку 1964 року було перейменовано у кафедру філософії. За радянських часів кафедра розробляла засади ідейного спрямування викладання навчальних дисциплін в технічному вузі, запровадивши з цієї теми кілька публікацій. Попри ідеологічне навантаження на кафедрі викладався достатньо широкий спектр філософських дисциплін, працював студентський філософський гурток.

Після утворення незалежної української держави кафедра достатньо відчутно змінила спрямування своєї діяльності. На початковому етапі свого функціонування за нових умов на кафедрі були розроблені авторські філософські курси, що передбачали вільне обрання студентами як потоку, на якому вони мали слухати філософію, так і напряму філософського курсу.

На кафедрі вперше в Україні був розроблений курс «Філософія науки та техніки» для рівня магістерської підготовки, про зміст та особливості якого доц. В. Л. Петрушенко доповідав на науково-практичному семінарі Міністерства науки і освіти України у м. Харкові у1996 році. У 2000 р. на кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності 09.00.02 — діалектика і методологія пізнання.

З 2002 р. по 2017 рік кафедру очолював доктор філософських наук професор В.Л. Петрушенко. З 2018 року кафедру очолює д-р. філос. наук І. В. Карівець.

Сьгодні на кафедрі працюють 3 доктори наук, 2 професори, 6 доцентів. Два викладачі кафедри працюють над докторськими дисертаціями. При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 09.00.02 — діалектика і методологія пізнання.

З 2002 року викладачі кафедри розробили та опублікували 15 навчальних посібників (один з них отримав статус підручника), з яких 8 мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Разом із кафедрою політології та міжнародних відносин кафедра філософії видає фаховий науковий журнал «Гуманітарні візії». Так само щорічно кафедра бере участь у виданні міжвідомчої збірки «Філософські пошуки». 

Кафедра є ініціатором проведення щорічних Читань пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського, що-дворічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «На шляху до синтезу філософії, науки і релігії», регулярно проводить" Круглі столи та міжуніверситетські конференції.

Сьогодні кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

  • для студентів стаціонарної, екстерної та заочної форм навчання — курсів «Філософія», «Етика бізнесу», «Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві»;
  • для рівня магістерської підготовки — курси «Філософські проблеми наукових досліджень», «Філософія і методологія науки», «Актуальні проблеми сучасного соціально-гуманітарного знання»;
  • для аспірантів та здобувачів — курси «Актуальні проблеми соціогуманітарних наук» та «Філософія і методологія науки»;
  • курс «Філософія» англійською мовою для іноземних студентів Львівської політехніки.
Оновлено 9 місяців 3 тижні тому