Постійно діючі спеціалізовані вчені ради

У Львівській політехніці працює 23 спеціалізовані вчені ради за 55-ма спеціальностями, із них 18 – на здобуття наукового ступеня доктора наук за 47-ма спеціальностями.

До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вищих закладів освіти, інститутів НАН України тощо.

 

Спеціалізовані вчені ради охоплюють такі галузі знань:

  • 02 Хімічні науки;
  • 05 Технічні науки;
  • 08 Економічні науки;
  • 12 Юридичні науки;
  • 13 Педагогічні науки;
  • 17 Мистецтвознавство;
  • 18 Архітектура.

Cпеціалізовані вчені ради

Шифр ради Спеціальності
1 Д 35.052.01
  • 02.00.03 Органічна хімія
  • 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

Новини