Istituto di Economia e Management

Директор інституту: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Заступник директора: к.е.н., доц. Жежуха Володимир Йосипович
Декан магістратури: к.е.н., доц. Малиновський Юрій Володимирович
Декан бакалаврату: к.е.н., проф. Скибінський Олександр Станіславович
Заступник декана магістратури: к.е.н., ст.викл. Лісович Тарас Юрійович
Заступник декана бакалаврату: к.е.н., доц. Бала Ростислав Дмитрович
Адреса
вул. Митрополита Андрея 5, 4 -й н.к., кім. 428а
E-mail
inem.dept@lpnu.ua
Oleh.Y.Kuzmin@lpnu.ua
okuzmin@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-10
(032) 258-27-95

Новини