Вчена рада інституту гуманітарних та соціальних наук

Голова Вченої ради

Турчин Ярина Богданівна - доктор політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин, директор інституту Turchyn Yaryna

номер телефону : +38(032) 258-23-50

e-mail: igsn.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Хома Іван Ярославович – кандидат історичних наук, доцент кафедри ІУЕК Khoma Ivan Yaroslavovych

номер телефону: +38(032) 258-21-59

Склад вченої ради інституту

 • Байбакова Інеса Макарівна (Baybakova Inessa ) – доц., канд. філол. наук, доцент кафедри ІМ
 • Барабаш Олена Володимирівна – к.пед.н., доцент кафедри ІМ
 • Блавт Оксана Зіновіївна – к.н. з фіз.вих. і спорту, доцент кафедри ФВ
 • Бучин Микола Антонович (Buchyn Mykola ) – доц., к. політ. наук, доц. кафедри ПМВ
 • Вербицька Поліна Василівна – проф., докт. пед. наук, завідувач кафедри ІУЕК
 • Вовк Наталя Степанівна – к.істор.н., старший викладач СКІД
 • Гаврилюк Маріана Василівна – к.пед.н., доцент кафедри СР
 • Гайдук Ніна Михайлівна (Hayduk Nina ) – доц., канд. пед. наук, доцент кафедри ССР
 • Горбач Олександр Назарович (Horbach Oleksandr)– доц., канд. політ.наук, доцент кафедри ПМВ
 • Гуртова Тетяна Валентинівна – старший викладач кафедри ФВ
 • Демчишак Руслан Богданович – доц., канд. політ.наук, доцент кафедри ПМВ
 • Заверикін Анатолій Миколайович – Заслужений тренер України, Відмінник освіти, майстер спорту, доцент кафедри ФВ.
 • Івасечко Ольга Яролславівна – доц., канд. політ.наук, доцент кафедри ПМВ
 • Кадикало Андрій Миронович – к.філ.н., доцент кафедри філософії
 • Камінська Оксана Михайлівна – к.пед.н., доцент кафедри ІМ
 • Карівець Ігор Володимирович (Karivets’ Ihor )– доц., канд. філос. наук, доцент кафедри КФ
 • Климанська Лариса Дмитрівна (Klymanska Larysa ) – доц., канд. філос. наук, доцент кафедри СР
 • Клос Лілія Євгенівна — к.пед.н., доцент кафедри СР
 • Кобрин Надія Зеновіївна – викладач кафедри ІМ
 • Комова Марія Василівна (Komova Maria ) – доц., канд. і. наук, доцент кафедри СКІД
 • Корягін Віктор Максимович (Koriahin Viktor ) – проф., д.пед.н., завідувач кафедри ФВ
 • Куньч Зоряна Йосипівна (Kunch Zoryana ) – доц., канд. філол. наук, доц. кафедри УМ
 • Лисейко Ярослав Богданович – к.і.н., старший викладач кафедри ІУЕК
 • Литвин Оксана Григорівна (Lytvyn Oksana)– доц., канд. філол. наук, доцент кафедри УМ
 • Луцишин Галина Іванівна – д.політ.н., проф., завідувач кафедри ПМВ
 • Марковець Олександр Вікторович – доцент кафедри СКІД  
 • Моторний Андрій Володимирович – к.філ.н., завідувач Підготовчого відділення для підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України 
 • Олексів Галина Дмитрівна – старший викладач кафедри ІМ
 • Пелещишин Андрій Миколайович (Peleshchyshyn Andriy ) – доц., д.т.н., зав. кафедри СКІД
 • Савка Віктор Євгенович – к.соц.н., доцент кафедри СР
 • Турчин Ярина Богданівна (Turchyn Yaryna ) – доц., д. політ. наук, зав. кафедри ПМВ
 • Фучила Олена Миколаївна – к.пед.н., доцент кафедри ІМ
 • Хома Іван Ярославович (Khoma Ivan ) – доц., к. і. наук, доц. кафедри ІУЕ
Оновлено 9 місяців 3 тижні тому