Інститут гуманітарних та соціальних наук

Директор ІГСН: д.політ.н., проф. Турчин Ярина Богданівна
Декан магістратури: к.істор.н., Вовк Наталія Степанівна
Декан бакалаврату: д.політ.н., доц. Бучин Микола Антонович
Перший заступник директора з науки та міжнародної співпраці: к.політ.н., доц. Горбач Олександр Назарович
Адреса
вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н.к., кім. 208-211
E-mail
ihsn.dept@lpnu.ua
igsn@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-50
(032) 258-23-20

Новини